Ειδικά Θέματα Διατροφής


 

Προπτυχιακό | 5ο εξάμηνο | Επιλογής | ΙΑ0101

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

 • Αρχές διατροφικής επιδημιολογίας.
 • Παχυσαρκία: Τροποποίηση της δίαιτας. Ειδικές δίαιτες απώλειας βάρους.
 • Στεφανιαία νόσος
 • Διαβήτης
 • Καρκίνος
 • Γαστρεντερικές παθήσεις
 • Oστεοπόρωση
 • Διατροφή και Πολιτισμός
 • Σχεδιασμός ερευνητικού πρωτοκόλλου
 • Μελέτη και ανάλυση μιας διατροφικής πειραματικής μελέτης
 • Λειτουργικά τρόφιμα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το συγκεκριμένο μάθημα θα επικεντρωθεί στη σημασία της σωστής διαιτητικής αγωγής για την πρόληψη ορισμένων χρόνιων παθήσεων, οι οποίες αποτελούν σημαντικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας στη χώρα μας. Επίσης, θα δοθεί έμφαση σε θέματα διατροφής, τρόπου ζωής και δημόσιας υγείας. Μετά από την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης του συγκεκριμένου μαθήματος, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια θα:

 • έχει κατανοήσει τη σημασία της σωστής διατροφής στην πρόληψη και αντιμετώπιση σημαντικών χρόνιων εκφυλιστικών παθήσεων
 • έχει εξοικειωθεί με τις αρχές της διατροφικής επιδημιολογίας
 • έχει αναπτύξει γνωστικές δεξιότητες που συντελούν στη βαθύτερη κατανόηση επιστημονικών εργασιών που έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά με κριτές.

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

 • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία.

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Ασκήσεις σε μικρές ομάδες μέσα στη αίθουσα 9
Αυτοτελής μελέτη 60
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφικών πηγών στα ελληνικά και στα αγγλικά 26
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με τελική γραπτή εξέταση (ερωτήσεις ανάπτυξης). Η μέθοδος αξιολόγησης γίνεται γνωστή στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Gibney, M.J. (2010). Διατροφή και Δημόσια Υγεία, Επιμέλεια Γ. Μανιός, Β. Κωσταρέλλη & Ε. Πολυχρονόπουλος, Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα (υπό έκδοση).
 • Μανιός, Ι. (2007). Διατροφική Αγωγή: Θεωρίες και Μοντέλα Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα.
 • Ζαμπέλας, Α. (2006). Κλινική Διαιτολογία και Διατροφή, Τόμος 1 και 2, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα.
 • Garrow, J. S., James, W.P.T. & Ralph, A. (2000). Human Nutrition and Dietetics, 10th ed., Churchill Livingstone.
 • Karlson, P., Gerok, W. & Grob, W. (1989). Κλινική Παθολογική Βιοχημεία, Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα.
 • Thomas, B. (2001). Manual of Dietetic Practice, 3rd ed., Blackwell Science.
 • Department of Health (1991). Dietary Reference Values for Food Energy and Nutrients for the United Kingdom. Report on Health and Social Subjects No. 41. HMSO.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 • Journal of Nutrition & Dietetics
 • Journal of Nutrition Education & Behavior
 • Επιθεώρηση Διατροφής Διαιτολογίας
 • British Journal of Nutrition
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik