Ιστορία της ευρωπαϊκής τέχνης - Βιωματικές ασκήσεις επαγγελματικής ανάπτυξης*


 

Μεταπτυχιακό | B' εξάμηνο | 1223-4231

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Πολιτισμική Αγωγή

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 8 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Ειδικού υπόβαθρου

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Εισαγωγή- Έννοιες. Η Τέχνη και ο Άνθρωπος. Οι Απαρχές της Ευρωπαϊκής Τέχνης. Κύρια Καλλιτεχνικά Ρεύματα: Αναγέννηση- Μανιερισμός-Μπαρόκ- Κλασικισμός- Ροκοκό- Νεοκλασικισμός- Ρομαντισμός- Ρεαλισμός- Ιμπρεσιονισμός- Μεταϊμπρεσιονιστικά Ρεύματα- Αφαίρεση- Φοβισμός- Εξπρεσιονισμός- Κυβισμός- Σουρεαλισμός – Μοντερνισμός και Παράδοση- Μεταμοντερνισμός- Σύγχρονη Τέχνη. Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης.

Κατά την υλοποίηση των “Βιωματικών Ασκήσεων Επαγγελματικής Ανάπτυξης” οι φοιτητές της Ειδίκευσης «Αγωγή και Πολιτισμός», εξοικειώνονται με τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων μετά από παρακολούθηση ανάλογων βιωματικών δράσεων σε σχολικές μονάδες, μουσεία, ιδρύματα και φορείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό και με ακόλουθο σχολιασμό και καταγραφή απόψεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω μαθήματος οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να καταστούν ικανοί:

 • να κατανοούν τα κύρια καλλιτεχνικά ρεύματα της ευρωπαϊκής τέχνης και τα έργα των μεγάλων δημιουργών
 • να αποκτήσουν ευρύτερη ανθρωπιστική παιδεία, να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και να αναπτύξουν την αισθητική τους
 • να κατανοήσουν τη σημασία της τέχνης για τον άνθρωπο
 • να συνειδητοποιήσουν τον παιδευτικό ρόλο της τέχνης
 • να έχουν εξοικειωθεί στην έρευνα και στη μελέτη της σχετικής διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας
 • να έχουν εξοικειωθεί με εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την τέχνη

Γενικές Ικανότητες

 • Σεβασμός στην πολιτισμική κληρονομιά
 • Ατομική εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Δημόσια παρουσίαση
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο, Υποστήριξη του διδακτικού έργου μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: 

 • Χρήση ψηφιακών διαφανειών στις διαλέξεις
 • Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class)
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με φοιτητές

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 25
Εκπαιδευτικές επισκέψεις-Βιωματικά μαθήματα 35
Πρακτική Άσκηση 35
Εκπόνηση Μελέτης (project) 30
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 75
Σύνολο Μαθήματος 200

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά (Αγγλικά για φοιτητές Erasmus)

Μέθοδοι αξιολόγησης: α. Ανάπτυξη δοκιμίου (50% του συνολικού βαθμού) β. Γραπτή Ατομική Ερευνητική Εργασία και Δημόσια παρουσίασή της (υποχρεωτική) (50% του συνολικού βαθμού)

Κριτήρια αξιολόγησης: Γνώσεις, Εκφραστική ικανότητα, Οργάνωση σκέψης, Ερευνητική ικανότητα, Κριτική και Συνθετική ικανότητα.

Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Chambers, M., Grew, R., Herlihy, D., Rabb, Th, Wolloch, I. (1987). The Western Experience, New York: Alfred A. Knopf.
 • Châtelet, Al. / Groslier, B. Ph. / Χρήστου Χρ., (1990)  Ιστορία της Τέχνης Larousse, Αθήνα: Βιβλιόραμα
 • Gardner H., Kleiner F., Mamiya C. (2006) Art Through the Ages, Belmont: Wadsworth/Thomson Learning
 • Gombrich E.H. (1998), Το Χρονικό της Τέχνης, Αθήνα: ΜΙΕΤ.
 • Honour, H.  & Fleming, J. (2009), A World History of Art, London: Laurence King Publishing.
 • Χαραλαμπίδης, Α. (2010), Τέχνη. Βλέπω. Γνωρίζω. Αισθάνομαι, Θεσσαλονίκη: University Studio Press
 • Χόνορ Χ., Φλέμινγκ Τζ. (2002), Ιστορία της Τέχνης, Αθήνα: Ε. Γ. Σαραφίδου & ΣΙΑ Ε.Ε.

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

 • Art History
 • Art Journal
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik