Ιστορία του Πολιτισμού


 

Προπτυχιακό | 1ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΓΕ2300

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Eισαγωγή: H έννοια του Πολιτισμού. Στοιχεία, Mορφολογία, Φορείς και Παράγοντες του Πολιτισμού. Η έννοια της Τέχνης. Είδη Τέχνης. H εποχή του Λίθου. Oι πρώτοι Πολιτισμοί. O Aρχαίος Eλληνικός Πολιτισμός. O Pωμαϊκός Πολιτισμός. O Πολιτισμός του Bυζαντίου. O Ισλαμικός Πολιτισμός. O Πολιτισμός της Μεσαιωνικής Δύσης. Αναγέννηση. O Πολιτισμός του 17ου αιώνα. O Πολιτισμός του 18ου αιώνα. O Πολιτισμός του 19ου αιώνα. O Πολιτισμός του 20ού αιώνα. H σύγχρονη συνάντηση των Πολιτισμών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά από την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης, οι φοιτητές αναμένεται να:

 • έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις σχετικά με την εξέλιξη της Τέχνης και του Πολιτισμού από την αρχαιότητα έως σήμερα
 • έχουν καλλιεργήσει την κριτική τους σκέψη και να έχουν αναπτύξει την αισθητική τους
 • έχουν διευρύνει την ανθρωπιστική τους παιδεία
 • έχουν αποκτήσει γνώσεις απαραίτητες για την παρακολούθηση μαθημάτων επόμενων εξαμήνων.

Γενικές Ικανότητες

 • Σεβασμός στην πολιτισμική κληρονομιά
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Ομαδική εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Δημόσια παρουσίαση

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: - Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class  - Χρήση ψηφιακών διαφανειών στις διαλέξεις - Δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με φοιτητές

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Εκπαιδευτικές επισκέψεις-Βιωματικά μαθήματα 35
Αυτόνομη/μη καθοδηγούμενη μελέτη, Συγγραφή εργασίας 35
Φροντιστηριακές Ασκήσεις 35
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:
 

 • Γραπτή τελική εξέταση της ύλης του μαθήματος που περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης (100% του συνολικού βαθμού)
 • Γραπτή τελική εξέταση της ύλης του μαθήματος που περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης - Ομαδική εργασία -Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών - Δημόσια παρουσίαση απάντησης (70% του συνολικού βαθμού) + Ομαδική εργασία με δημόσια παρουσίαση (30% του συνολικού βαθμού) Φοιτητές Erasmus: Εργασία (100% του συνολικού βαθμού)

Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των γραπτών απαντήσεων των φοιτητών είναι:

Γνώσεις, Εκφραστική ικανότητα, Οργάνωση σκέψης, Ερευνητική ικανότητα, Κριτική και Συνθετική ικανότητα.

Τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Γεωργιτσογιάννη, Ε. (2011), Εισαγωγή στην Ιστορία του Πολιτισμού, Αθήνα: Διάδραση.
 • Χόνορ, Χ. & Φλέμινγκ, Τζ. (1991-3). Ιστορία της Τέχνης, Αθήνα: Υποδομή.
 • Παπανικολάου, Μ. (2005), Η ελληνική τέχνη του 18ου και 19ου αιώνα, Θεσσαλονίκη: Βάνιας.
 • Χαραλαμπίδης, Α (2010), Τέχνη. Βλέπω- Γνωρίζω- Αισθάνομαι, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
 • Chambers, M., Grew, R., Herlihy, D., Rabb, Th, Wolloch, I. (1987). The Western Experience, New York: Alfred A. Knopf.
 • Chatelet, A. & Groslier, B. (1990), Ιστορία της Τέχνης, Επιμέλεια Χρήστου Χ., Αθήνα: Larousse-Βιβλιόραμα.
 • Cole, J., Symes, C., Coffin, J., Stacey, R. (2005),Western Civilizations: Their History and Their Culture, New York: WW. Norton & Company.
 • Gombrich, E. (2011). Το Χρονικό της Τέχνης, Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ.
 • Perry, M. (2012). Western Civilization: A Brief History, Boston: Cengage Learning

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • History Today
 • World History Connected
 • Art History
 • Art Journa
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik