Λογοτεχνία και Τύπος στην εκπαίδευση


 

Μεταπτυχιακό | Γ' εξάμηνο | 1223-4333

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Πολιτισμική Αγωγή

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 7 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3 

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υπόβαθρου

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται, σε ένα πρώτο μέρος, οι βασικές περίοδοι ανάπτυξης του νεανικού και του μαθητικού εντύπου στην Ελλάδα μέσα από την ιστορία του, τους κυριότερους σταθμούς του και μέσα από συγκρίσεις με ευρωπαϊκά αντίστοιχα έντυπα.

Σε ένα δεύτερο μέρος, μελετούμε τη νεανική λογοτεχνία μέσα από σύγχρονες θεματικές: η φεμινιστική νεανική λογοτεχνία, η νεανική λογοτεχνία και το ζητημα της μετανάστευσης, και άλλα κοινωνικά ζητήματα. Μελετούμε επίσης τη θέση του λογοτεχνικού κειμένου στην εκπαίδευση: εξετάζονται οι σύγχρονες θεωρίες της λογοτεχνίας και της διδακτικής καθώς και η διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων σε σχολικά περιβάλλοντα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να έχουν:

 • κατακτήσει γνωσιακά βασικά σημεία της ιστορίας του μαθητικού και νεανικού εντύπου στην Ελλάδα και την Ευρώπη και του ρόλου που αυτά έπαιξαν στην Εκπαίδευση και στην παιδαγωγική των νέων.
 • αποκτήσει έναν ικανοποιητικό βαθμό εξοικείωσης με τη θεωρία της λογοτεχνίας και τις διδακτικές της εφαρμογές καθώς και με ζητήματα που αφορούν τη σχέση κοινωνικών ζητημάτων και λογοτεχνικής γραφής (η μετανάστευση στη νεανική λογοτεχνία, το Φύλο στη λογοτεχνία, κλπ).

Γενικές Ικανότητες

 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 •  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Αυτόνομη εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Στη διδασκαλία χρησιμοποιείται ppt και η ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-class.

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Mελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 70
Test προόδου 10
Ατομική εργασία 30
Παρουσίαση εργασίας 10
Τελικές εξετασεις 20
Σύνολο Μαθήματος 175

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα (Αγγλική για φοιτητές Erasmus).

Τεστ προόδου με ερωτήσεις ανάπτυξης σύντομου δοκιμίου

Γραπτή εργασία και παρουσίασή της

Τελικές εξετάσεις: ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίου

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στο Syllabus του μαθήματος στο eclass

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Αποστολίδου Β., Β. Καπλάνη & Ε. Χοντολίδου (επιμ., 2000), Διαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο. Μία νέα πρόταση διδασκαλίας,   Αθήνα: τυπωθήτω.
 • Καλογήρου, Τ. & Κ. Λαλαγιάννη (επιμ., 2005). Η Λογοτεχνία στο σχολείο. Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα: Τυπωθήτω.
 • Κανατσούλη, Μ. (2008). Ο ήρωας και η ηρωίδα με τα χίλια πρόσωπα. Νέες απόψεις για το φύλο στην παιδική λογοτεχνία. Αθήνα: Gutenberg.
 • Κανατσούλη, Μ. & Δ. Πολίτης (επιμ. 2010), Το σύγχρονο εφηβικό μυθιστόρημα. Από την ποιητική της εφηβείας στην αναζήτηση της ερμηνείας της,  Αθήνα: Πατάκης.
 • Καρπόζηλου, Μάρθα (1987), Ελληνικός Νεανικός Τύπος 1830-1914, Αθήνα: Ίστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 • Kατσίκη-Γκίβαλου, Αντα (1995), Το θαυμαστό ταξίδι, Αθήνα: Πατάκης. 
 • Μαλαφάντης, Κ. (2015).  Παιδαγωγική της Λογοτεχνίας. Η θεωρία, τα πρόσωπα και τα κείμενα, Αθήνα: Γρηγόρης.
 • Mαλαφάντης, K. (2007), H παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση του παραμυθιού, Αθήνα: Γρηγόρης.
 • Tσιλιμένη, Τ. (επιμ.2009).  Σύγχρονα κοινωνικά θέματα στην ελληνική παιδική και νεανική λογοτεχνία, εκδόσεις Εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισμού Παν/μίου Θεσσαλίας
 • Φρυδάκη, Ε. (2003). Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας. Αθήνα: Κριτική.
 • To παιδικό έντυπο. Πρακτικά Συμποσίου, (συλλογικό, 1993), Δήμος Θεσσαλονίκης, Τμήμα Παιδικών Βιβλιοθηκών.
 • Lalagianni, V. and Moura. eds, J.-M. (eds) (2014) Espace méditerranéen: Écriture de l’ exil,    migrance et discours postcolonial. Amsterdam: Rodopi.
 • Lalagianni, V. (2009) ‘From exclusion to familiarity: the question of Otherness in contemporary Greek literature for young readers’, Neohelicon, XXXVI(1), pp. 55–63.

 Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Journal of Children's Literature
 • Journal of Adolescent & Adult Literacy
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik