Πολιτισμός και Πολιτισμοί


 

Μεταπτυχιακό | A' εξάμηνο | 1223-4131

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Πολιτισμική Αγωγή

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 8 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Γενικού υπόβαθρου

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Εισαγωγή. Οι Έννοιες του Πολιτισμού και της Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Αρχαίοι πολιτισμοί. Μεσαιωνικοί πολιτισμοί της Ευρώπης. Ο Δυτικός πολιτισμός. Πολιτισμοί της Μέσης Ανατολής και Δυτικής Ασίας. Πολιτισμοί της ΝΑ Ασίας και Άπω Ανατολής. Προκολομβιανοί πολιτισμοί. Πολιτισμοί της Αφρικής. Πολιτισμοί της Ωκεανίας. Ελληνικός Πολιτισμός. Πολιτισμοί και Παγκοσμιοποίηση

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω μαθήματος οι φοιτητές/-τριες αναμένεται:

 • να καταστούν ικανοί να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των πολιτισμικών παραγόντων στη διαμόρφωση της ανθρώπινης ζωής και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους μέσω της γνωριμίας με διαφορετικούς πολιτισμούς και μέσω μιας σφαιρικής θεώρησης του ελληνικού πολιτισμού
 • να αποκτήσουν ευρύτερη ανθρωπιστική παιδεία, να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και να αναπτύξουν την αισθητική τους
 • να διευρύνουν τα πολιτισμικά τους ενδιαφέροντα και να καλλιεργήσουν την ευαισθησία τους σε θέματα πολιτισμού και σεβασμού της πολιτισμικής διαφορετικότητας
 • να μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα το σύγχρονο κόσμο, τους συνανθρώπους τους και τον εαυτό τους
 • να έχουν εξοικειωθεί με τη μελέτη της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας
 • να έχουν αποκτήσει γνώσεις απαραίτητες για την παρακολούθηση μαθημάτων επόμενων εξαμήνων.

Γενικές Ικανότητες

 • Σεβασμός στην πολιτισμική κληρονομιά
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 •  Ομαδική εργασία 
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Δημόσια παρουσίαση
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: 

 • Πρόσωπο με Πρόσωπο
 • Υποστήριξη του διδακτικού έργου μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: 

 • Χρήση ψηφιακών διαφανειών στις διαλέξεις
 • Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class)
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με φοιτητές 
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 25
Εκπαιδευτικές επισκέψεις-Βιωματικά μαθήματα 35
Φροντιστηριακές Ασκήσεις 35
Εκπόνηση μελέτης (project) 30
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 75
Σύνολο Μαθήματος 200

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

-Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά (Αγγλικά για φοιτητές Erasmus)

-Μέθοδοι αξιολόγησης: α. Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων (50% του συνολικού βαθμού) β. Γραπτή Ομαδική Ερευνητική Εργασία και Δημόσια παρουσίασή της (υποχρεωτική) (50% του συνολικού βαθμού)   

-Κριτήρια αξιολόγησης: Γνώσεις, Εκφραστική ικανότητα, Οργάνωση σκέψης, Ερευνητική ικανότητα, Κριτική και Συνθετική ικανότητα.

Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης  καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Braudel F. (2010), Γραμματική των Πολιτισμών, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
 • Γεωργιτσογιάννη Ε. (2011), Εισαγωγή στην Ιστορία του Πολιτισμού, Αθήνα: Διάδραση
 • Gombrich E.H. (2010), Μικρή Ιστορία του Κόσμου, Αθήνα: Πατάκης
 • Cole J., Symes, C., Coffin J., Stacey R. (2005), Western Civilizations: Their History and Their Culture, New York: WW. Norton & Company 
 • Edgar  R., Hackett N., Jewsbery G., Molony B., Gordon M. (2008), Civilizations. Past and Present, London: Pearson
 • Judge E.,  Langdon J. (2016), Connections: A World History, London: Pearson
 • Craig A., Graham W., Kagan D., Ozment S., Turner F. (2016), The        Heritage of World Civilizations, London: Pearson
 • Perry M. (2012). Western Civilization: A Brief History, Boston: Cengage Learning

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

 • International Journal of Cultural Studies 
 • International Journal of History and Cultural Studies
 • World History Connected
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik