Διοίκηση και Συντονισμός Π.Μ.Σ.


Διευθυντής
Κωνσταντίνος Αμπελιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Ρόϊδω Μητούλα, Καθηγήτρια

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής
-   Πάρις Τσάρτας, Καθηγητής
-   Γεώργιος Μαλινδρέτος, Επίκουρος Καθηγητής
-   Βασιλική Κωσταρέλλη, Επίκουρη Καθηγήτρια

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik