Πρόγραμμα Μαθημάτων | Ειδίκευση: Τοπική Ανάπτυξη

ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΤΙΤΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝECTS
1224-ΓΕ 03101 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων 5
1224-ΓΕ 03102 Διαχείριση Φυσικών Πόρων 5
1224-ΓΕ 03103 Μικροοικονομική Ανάλυση 5
1224-ΓΕ 03104 Εισαγωγή στη Βιώσιμη Ανάπτυξη 5
1224-ΕΞ 03105 Οικονομετρία 5
1224-ΕΞ 03106 Μακροοικονομική Ανάλυση 5
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik