Διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

 

Ακολουθεί το Φ.Ε.Κ. της Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

Φ.Ε.Κ. (Τεύχος B΄: 5200/24.11.2020)

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik