ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2018-19

 Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

Υ31

ΓΕ1006

Διδακτική της Οικιακής Οικονομίας

5

Υ32

ΟΚ2000

Διοίκηση & Οικονομία της Εκπαίδευσης

5

Π.Ε.

ΠΤ1000

Πτυχιακή Εργασία

5

ECTS ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

15

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

Ο φοιτητής καλείται να επιλέξει 3 μαθήματα από τις παρακάτω ομάδες μαθημάτων γνωστικής συνάφειας ως εξής: 2 μαθήματα ελεύθερης  επιλογής και 1 μάθημα διαφορετικής ομάδας

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ε25

ΟΚ2601

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Ειδικά Θέματα Εφοδιαστικής

5

Ε26

ΟΚ2700

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

5

Ε27

ΟΚ4100

Διαχείριση Έργου και Αξιολόγηση Επενδύσεων

5

Ε28

ΟΚ1501

Οικονομική της Περιφερειακής Ανάπτυξης

5

       

 

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ε29

ΓΕ6200

Διαχείριση Πολιτιστικών Αγαθών

5

Ε30

ΓΕ6300

Συμμετοχική Ανάπτυξη και Βιωσιμότητα

5

Ε31

ΟΚ4000

Αστική Οικονομία και Περιβάλλον

5

Ε32

ΟΚ4900

Διοίκηση και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών

5

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ε33

ΓΕ4801

Η Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση

5

Ε34

ΓΕ6500

Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση

5

Ε35

ΓΕ5600

Πολιτιστικές Διαδρομές- Εκπαιδευτικά Προγράμματα

5

Ε36

ΓΕ6400

Αναπτυξιακή Ψυχολογία

5

ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

15

ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

Υ33

ΓΕ3403

Οικιακή Οικονομία και Πολιτισμός

5

Υ34

ΟΚ1001

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

5

Υ35

ΟΚ1800

Οικονομικά του Περιβάλλοντος

5

Π.Ε.2

ΠΤ1000

Πτυχιακή Εργασία

5

Π.Α.

ΓΕ1007

Πρακτική Άσκηση

10

ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik